Samenwerkingsverband 2802
Laurentiusstichting

Laurentius sbo is een school voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Door deze leer- en ontwikkelingsproblemen kunnen kinderen vastlopen in het reguliere onderwijs en gaan met minder plezier naar school. Oorzaken zoals dyslexie, concentratieproblemen kunnen dan leiden tot vervelende gevolgen als faalangst en onzekerheid.  Op onze school proberen we de kinderen optimaal te begeleiden qua leerproblematiek maar vooral ook ze weer lol te laten beleven in het schoolse leren.

 

Speciaal basisonderwijs
Het speciaal basisonderwijs valt niet onder de wet 'speciaal onderwijs', maar is in feite een speciale vorm van onderwijs voor kinderen die het op een reguliere basisschool niet redden. Het leerrendement blijft achter en vaak gaat dat gepaard met een sterk verminderd welbevinden. Kinderen op sbo-scholen dienen na het verlaten van deze school dezelfde basiskennis behaald te hebben als kinderen die op een gewone basisschool gezeten hebben, maar ze mogen daar wel langer over doen.

 

Onze school
Het team van de Laurentiusschool is betrokken bij de kinderen en hun ouders. Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Binnen een pedagogisch klimaat dat veiligheid, geborgenheid en uitdaging biedt, geven wij met ons onderwijs de kinderen alle mogelijkheden om goed voorbereid het vervolgonderwijs in te gaan.

Ons aanbod

 • Op de Laurentiusschool zijn leerlingen met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) welkom.
 • Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en respect.
 • Wij zijn ambitieus en realistisch.
 • De Laurentiusschool biedt een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat.
 • Ons onderwijs is modern en staat open voor vernieuwing.
 • Onze school heeft een goed zorgsysteem.
 • Wij werken aan professionaliteit en kwaliteit.
 • De Laurentiusschool speelt een actieve rol binnen het samenwerkingsverband.

De Laurentiusschool:

 • heeft een zeer betrokken team
 • biedt een veilig, gestructureerd pedagogisch klimaat
 • heeft kleine groepen met onderwijs op maat en veel individuele aandacht
 • maakt gebruik van moderne methodes
 • heeft een goed zorg -en begeleidingssysteem
 • zet computers, digitale schoolborden en iPads in als leermiddel
 • heeft kookles voor de bovenbouw
 • heeft een eigen psycholoog, logopediste en maatschappelijk deskundige
 • biedt handvaardigheidles en een leerkracht bewegingsonderwijs
 • heeft eigen Rots en Water trainers voor weerbaarheidstraining
 • gaat elk jaar op kampweek
 • heeft eigen kinderoefentherapeuten ter verbetering van motoriek
 • heeft schoolzwemmen in zwembad Kerkpolder
 • biedt de mogelijkheid voor motorische remedial teaching
 • maakt gebruik van de diensten van de VAK
 • is een school waar kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.